HSS End Mills

 • HSS End Mills thon

  HSS End Mills thon

  Sản phẩm có độ cứng cao và khả năng chịu nhiệt tốt trong các ứng dụng khác nhau

 • HSS End Mills góc Radius

  HSS End Mills góc Radius

  Sản phẩm có độ cứng cao và khả năng chịu nhiệt tốt trong các ứng dụng khác nhau

 • HSS End Mills tròn

  HSS End Mills tròn

  Sản phẩm có độ cứng cao và khả năng chịu nhiệt tốt trong các ứng dụng khác nhau

 • HSS End Mills vuông

  HSS End Mills vuông

  Sản phẩm có độ cứng cao và khả năng chịu nhiệt tốt trong các ứng dụng khác nhau

x