HSS End Mills góc Radius

HSS End Mills góc Radius

Sản phẩm có độ cứng cao và khả năng chịu nhiệt tốt trong các ứng dụng khác nhau

Sản phẩm liên quan

x