HSS End Mills thon

HSS End Mills thon

Sản phẩm có độ cứng cao và khả năng chịu nhiệt tốt trong các ứng dụng khác nhau

Sản phẩm liên quan

x