Tin tức
Theo thời gian

Tin tức

XÉT NGHIỆM COVID 19 CHÍNH XÁC NHƯ THẾ NÀO?

15/09/2021

Một kết quả xét nghiệm sẽ có 4 trường hợp xảy ra như sau: Nó là mối liên hệ lẫn nhau giữa 2 nhóm: Người khoẻ, Người bệnh Và Dương tính, Âm tính như sau:

A. Người có bệnh = Dương Tính (Chẩn đoán chính xác)

B. Người khoẻ mạnh = Dương tính (Dương tính giả)

C. Người có bệnh = Âm tính (âm tính giả)

D. Người khoẻ mạnh = Âm tính (Chẩn đoán chính xác)

Trên thực tế không có xét nghiệm nào chính xác tuyệt đối 100% mà có sai số nhất định, nên mỗi xét nghiệm đều có 2 chỉ số là Độ nhạy và độ đặc hiệu

1. Độ nhạy phản ảnh khả năng một người bệnh được chẩn đoán chính xác ĐỘ NHẠY= A/(A+C), nghĩa là C càng nhỏ thì độ chính xác càng cao.

2. Độ đặc hiệu, phản ảnh khả năng một người khoẻ mạnh được chẩn đoán chính xác ĐỘ ĐẶC HIỆU = D/(B+D), nghĩa là B càng nhỏ thì độ chính xác càng cao.

Trong một bộ KIT test nhanh covid 19 trong hình, ĐỘ NHẠY ghi 99,2% nghĩa là test 1000 người BỆNH thì có 992 NGƯỜI DƯƠNG TÍNH VÀ 8 người Âm tính giả, và ĐỘ ĐẶC HIỆU ghi là 99,8% nghĩa là test nhanh 1000 người KHOẺ MẠNH thì có 996 người ÂM TÍNH VÀ 4 người DƯƠNG TÍNH GIẢ.

Như vậy: Ở quy mô quốc gia như hiện nay, mỗi ngày có 10.000 ca Dương Tính và giả sử cùng test một loại test này thì có 80 người Âm tính giả nhưng vẫn ở trong CỘNG ĐỒNG mà không cách lý hoặc điều trị và hàng Trăm ngàn người được test Âm Tính mỗi ngày với mỗi 1000 người thì có 4 người DƯƠNG TÍNH GIẢ, vậy khá nhiều người được cách ly hoặc điều trị khi không có bệnh. Vì vậy đối với trường hợp âm tính thì có thể không test lại, nhưng với trường hợp dương tính thì thường test lại hoặc Test PCR để có kết quả chính xác.

Facso.vn, bài viết có tham khảo từ nguồn Wikipedia


x