Gắn Kết Con Lăn (Placons Mount)

Gắn Kết Con Lăn (Placons Mount)

Placon Mount là roller track connectoer, là một thành phần quan trọng để tạo hình dạng các chức năng khác nhau, để thuận tiện trong viêc kết nối. Thanh truyền con lăn đa dạng mẫu mã như: STEEL : PL-351M_GM; STEEL : PL-401G_WM; STEEL : PL-601F_ES; STEEL : PL-731F_WL; STEEL : PL-801M_WL; ALUMINIUM : PL-402F_YM; ALUMINIUM : PL-732F_EL; ALUMINIUM : PL-1002F_TS...

Placon Mount là roller track connectoer, là một thành phần quan trọng để gắn kết con lăn tạo hình dạng các chức năng khác nhau, để thuận tiện trong việc kết nối định hình con lăn.

Thanh truyền con lăn đa dạng mẫu mã như: STEEL : PL-351M_GM; STEEL : PL-401G_WM; STEEL : PL-601F_ES; STEEL : PL-731F_WL; STEEL : PL-801M_WL; ALUMINIUM : PL-402F_YM; ALUMINIUM : PL-732F_EL; ALUMINIUM : PL-1002F_TS...

Placon Mount cũng gồm nhiều mã khác nhau như: PM-4010A; PM-4010B; PM-4010BW; PM-4010BP; PM-4010BS; PM-4010DA... 

 

Chúng tôi tạo ra sự khác biệt thông qua Sản phẩm chất lượng, giá hợp lý, giao hàng đúng giờ & đa dạng sản phẩm.
Hotline tư vấn 083.816.3939

Tag:
 • placon
 • placons
 • roller track
 • roller track steel
 • roller track aluminium
 • thanh truyen con lan
 • thanh truyền con lăn
 • roller track connecter
 • STEEL : PL-351M_GM
 • STEEL : PL-401G_WM
 • STEEL : PL-601F_ES
 • STEEL : PL-731F_WL
 • STEEL : PL-801M_WL
 • ALUMINIUM : PL-402F_YM
 • ALUMINIUM : PL-732F_EL
 • ALUMINIUM : PL-1002F_TS
 • PM-4010A
 • PM-4010B
 • PM-4010BW
 • PM-4010BP
 • PM-4010BS
 • PM-4010DA
 • PLACON MOUNT
 • facso

Sản phẩm liên quan

x