FACE SHIELD

FACE SHIELD

Kính che mặt ngăn giọt bắn, dùng để chống dịch, nơi công cộng, khu cách ly, khu làm việc có nguy cơ cao

Kính che mặt ngăn giọt bắn, dùng để chống dịch, nơi công cộng, khu cách ly, khu làm việc có nguy cơ cao

Sản phẩm liên quan

x